Vypracovanie dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany v zmysle platných záväzných právnych noriem Slovenskej republiky a aktuálnych smerníc Európskej únie.

  Vyšetrovanie a zdokumentovanie pracovných úrazov a prevádzkových havárií, školských úrazov detí a študentov, preškolenie zamestnancov zo základných predpisov BOZP, vypracovanie koncepcie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, prevádzkovo-bezpečnostných predpisov, interných smerníc zo všetkých oblastí činností v priemysle, poľnohospodárstve, školstve, kultúre, obchode a pod.

  Špecializované školenia pracovníkov pri stavebno-montážnych prácach v zahraničí (dokumentácia aj v anglickom, nemeckom a talianskom jazyku), zaistenie koordinačnej a kontrolnej činnosti bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku, pri výstavbe priemyselných objektov, skeletov pre supermarkety, výrobné haly, športoviská a pod. (Národný futbalový štadión v Bratislave, Autobusová stanica Mlynské Nivy v Bratislave, diaľničný obchvat D4/R7 v Bratislave). Koordinačné práce BOZP pri rekonštrukcii obytných domov a bytoviek, sprostredkovanie revízií vyhradených technických zariadení elektrických, plynových, zdvíhacích a tlakových.

  Vypracovanie požiarneho štatútu zmluvnej organizácie, požiarno-poplachových smerníc, požiarno-evakuačných plánov, požiarnych poriadkov pracovísk. Preškolenie zamestnancov z problematiky ochrany pred požiarmi, odborná príprava členov protipožiarnych hliadok, zdokumentovanie prevencie ochrany pred požiarmi v obciach, požiarno-bezpečnostné preškolenie členov súkromných bezpečnostných služieb. Sprostredkovanie a koordinácia prác projektovej dokumentácie budov z hľadiska zmeny účelu stavieb a vypracovania nových projektov protipožiarnej ochrany. Vypracovanie požiarnobezpečnostnej charakteristiky užívaných stavieb v jednotlivých priemyselných, poľnohospodárskych a ostatných podnikoch, školách, kultúrnych a reštauračných zariadeniach. Sprostredkovanie nákupu a revízie požiarnotechnických zariadení (hasiace prístroje, hydrantové systémy, požiarnobezpečnostné značenie a pod.)

Na spoluprácu sa teší
Ing. Miloš Mičáni
konateľ spoločnosti
odborný pracovník BOZP a PO

::: R E F E R E N C I E :::

SOPK (Slovenská obch. a priemyselná komora) Bratislava
DIPEX s.r.o. Sereď
BROVEDANI Slovakia s.r.o. Galanta
AUTOMOTIVE GROUP SK s.r.o. Sereď
MACH TRADE s.r.o. Sereď
ŠINTAVAN s.r.o. Šintava
WIEGEL žiarové zinkovanie s.r.o. Sereď
ALFUN SK s.r.o. Sereď
ŠROTSERVIS s.r.o. Bratislava
VELBA s.r.o. Dolná Streda
MESTO Sereď (Mestský úrad v Seredi)
KOVOVÝKUP Roman Valko Veľké Kostolany
HYGESIA s.r.o. Galanta
MWB s.r.o. (Maschinen und Werkzeugbau) Galanta
EUREG Plus s.r.o. Galanta
HUNG-EXPO-TRANS s.r.o. Galanta
Mestská lekáreň LOVECKÝ s.r.o. Sereď
Lekáreň FLOS TÍLIA s.r.o. Sereď
Jozef Sokol DIZZY Sereď
NAHÁCKY Anton Šoporňa
MŠ Sereď ul. Dionýza Štúra + elokované pracoviská
MŠ Sereď Komenského ul. + elokované pracoviská
ZŠ Jána Amosa Komenského, Sereď
ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď
CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Sereď
ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa, Sereď
ZŠ Vinohrady nad Váhom
ZŠ Čierny Brod
ZŠ Pusté Úľany
ZŠ a MŠ Veľký Grob
BRUTTO s.r.o. Sereď
MEMORARE s.r.o. Šoporňa
EUROMONT Šaľa
J-M CARGO s.r.o. Sereď
ZELOVOC Bellay Sereď
AM DENT s.r.o. Sereď
INSA s.r.o. Sereď
HS IZOL s.r.o. Pusté Sady
H.I. IZOLA s.r.o. Pusté Sady
ŠAMSTAV Šandor s.r.o. Bratislava
ALTIS Ing. Polák Sereď
AB AUTOSKLO a PIZZERIA Sereď

Lekáreň NA KRIŽOVATKE Sereď
NAREL s.r.o. Sereď
STAVEBNINY PLUS s.r.o. Čierny Brod
ELEKTRO plus s.r.o. Sereď
Centrum PPPaP Galanta
TRNKA Gastronomy Trnava
ULTIMO personálna agentúra s.r.o.
FENSTERTECH s.r.o. Dolná Streda
FRAM Pekáreň František Kubovič
OC PROGRES Sereď
Správa majetku Sereď s.r.o.
HOKAS s.r.o. Voderady
NEMETZ s.r.o.
EMADENT s.r.o. Sereď
WANZL SK s.r.o. Sereď
PSP Holding s.r.o. Sereď
OS LEON s.r.o. Sereď
Naša domová správa s.r.o. Sereď
METALKOV s.r.o. Sereď
BINARIUM s.r.o. Bratislava
TRNKA Investments s.r.o. Bratislava
FEIN elektronáradie s.r.o. Bratislava
MR Stavodoprava Sereď
DREVOSTYL Dolná Streda
Mäsovýroba Pata s.r.o.
Autoservis PAMIS s.r.o. Sereď
TRIANA s.r.o. Bratislava
ERN s.r.o. Galanta
OÚ Vozokany + MŠ + ZŠ
OÚ Pusté Úľany
OÚ Vinohrady nad Váhom + MŠ
OÚ Topoľnica + MŠ + ZŠ
OÚ Čierny Brod
ManpowerGroup Slovensko s.r.o.
Adecco Slovakia s.r.o.
Galagro s.r.o.
DSG Draexlmaier AS s.r.o.
VOMAR s.r.o.
Vančo s.r.o.
EZ PROFINAL s.r.o.
ROMANTIK s.r.o.